S námi je ve všem systém
+420 725 307 091

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti PiTS s.r.o., IČ: 01620720, se sídlem Na Hořici 61, Dobrovíz, zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 209437 (dále jen „PiTS“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Společnost PITS se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila.

Použití registračních informací

Práva uživatelů tohoto serveru, produktů a služeb společnosti PITS

Podle Zákona má každý uživatel (zákazník), jenž poskytl osobní údaje společnosti PITS, právo písemně požádat společnost PITS o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm společnost PITS zpracovává a požádat o jejich opravu.

Reference